Open main menu

Bárhol Bármikor

A témánk az elsősegélynyújtással kapcsolatos ismeretátadás volt. Szerettük volna felhívni a tanulók figyelmét a segítségnyújtás fontosságára. Ne menjünk el embertársaink mellett ha segíitségre szorulnak.