Open main menu

Trastevere projekt

Piarista diákok  egy jobb világért!

Zaklatás (Bullying)

Ezzel a rövid kis videóval szertnénk ráébreszteni mindenkit a bántalmazás veszélyeire és a legtragikusabb végkifejleteire. Az emberek legtöbször észreveszik, de nem tesznek a zaklatás ellen semmit. Fontos, hogy segítsünk a bántalmazottakon, mi magunk pedig ne bántsunk senkit, se lelkileg se testileg.

With this short video we want to put an emphasis on the dangers of bullying and the most tragic end. People usually notice it, but do nothing against it. It is important to help bullied people, and not to harm them neither with verbal or physical abuse.